بررسیِ هنری تاریخ سرایی رضی شیرازی

Authors

  • Nadeem Ahmad

Keywords:

تاریخ سرایی، شبه قاره، رضی شیرازی، شعرفارسی

Abstract

تاریخ سرایی یكی از موضوعات مهم شعر فارسی است. در دورہ تیموریان ہند شاعران از ایران مهاجرت كرده در شبه قاره آمدند و در دورہ تیموریان ہند تاریخ گویی یك ہنر برجستہ شعر فارسی می بود. همه شاعران بزرگِ شبه قاره در شعرِ خود این ہنر را بہ کار بردند كرد. رضی شیرازی (۱۹۲۱- ۱۹۹۷م) تاریخ گوی معروفِ پاكستان است. وی در قالب ہای مختلف شعر فارسی شعر سروده است و در نعت و منقبت هنرش را به كمال رسانده است. در تاریخ سرایی او را مهارت تامه بود. در این مقالہ ہنر تاریخ سرایی او بررسی می شود.

Downloads

Published

2022-12-22

Issue

Section

Articles