مطالعه تطبیقی میان خواجه معین الدین چشتی و میر سید علی همدانی

Authors

  • Faiza Kiran

Keywords:

مطالعه تطبیقی ،خواجه معین الدین چشتی، میرسید علی همدانی، شاعر، دیوان، عرفان، شرایط سیرو سلوک.

Abstract

مطالعه تطبیقی یا سنجشی یک روش تحقیقی است برای مقایسه دو یا چند چیز با هدف کشف چیزی درباره یک یا همه چیزهای است که با هم مقایسه می شوند. این روش اغلب در یک مطالعه از چندین رشته استفاده می شود. خواجه معین الدین چشتی و میر سید علی همدانی که هر دو از صوفیان وعارفان بزرگ و برجسته و نامور بودند. اگه زندگی شان را با دقت نگاه کنید می بینید که از کودکی به سمت عرفان تمایل داشتند و ریاضت شان اینان را به اوج رساند. در نتیجه هر دو نفر در دنیای ادب و عرفان هم بعنوان شخصیت های برجسته وهم به عنوان شعرای بزرگ عرفانی شناخته شده اند و اشعار شان در قالب دیوان چاپ شده و اشعار آنها منحصر به آداب سیر وسلوک عرفانی است و نکات مهم عرفانی که نزد عرفا خیلی معروف هستند در اشعار شان اشاره شده است و در مقاله حاضر ما این ها را مقایسه خواهیم کرد. طلب، توبه، توکل، خوف و رجا، عشق و محبت، زهد، و فقر و قناعت.

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

Articles