بررسی مسایل روانی و عاطفی شخصیت های مرد در داستان نویسی سیمین دانشور

Authors

  • Amber Yasmin

Keywords:

مسایل روانی ، شخصیات مرد، دانشور،ترس خورده، تنهائی ، وضیعت جامعه

Abstract

از مسایل مهم جهان سوم یکی از مسایل زنان است که اغلب نویسندگان معاصر به آن پرداخته اند و آن را در نوشته هایش تجسیم نموده اند.یکی از نویسندگان معاصر سیمین دانشور نویسنده ای فیمینسم می باشد.بدون تردید وی علمبردار حقوق تساوی زنان در جامعه است اما باوجود آن در داستان هایش مردان را هرگز فراموش نکرده است.وی در نوشته هایش رویکرد های وسیعی دارد و یکی از جنبه های داستان هایش تخلیق شخصیات مرد و تجسیم مسایل روانی و عواطفی شان می باشد.دانشور در داستان هایش از یک طرف زنان را ستم دیده نشان داده و برای حقوق شان صحبت می کند اما در برابر زنان، شخصیت های مرد داستان هایش نا فقط ستم دیده و ترس خورده اند بلکه رو بروی مسایل روانی و عواطفی به چشم می خورند. شخصیت های مرد دانشور چرا گرفتار مسایل روانی و عواطفی اند ؟این سوال اصلی تحقیق حاضر می باشد و بنظر دانشور چه علت هایی اند که باعث سرگردانی و پریشانی مردان در جامعه می باشد ، در نتیجه گیری از آن بحث می شود.

Downloads

Published

2022-12-13

Issue

Section

Articles