بررسی تأثیر و نفوذ عربی در شرح مخزن الاسرار از ابراھیم تتوی

Authors

  • Tehmina Akbar

Keywords:

نظامی گنجوی، مخزن الاسرار، ابراھیم تتوی، شرح مخزن الاسرار، تأثیر و نفوذ زبان عربی

Abstract

نظامی گنجوی را به راستی شاعر غول پیکر پارسی گو می دانند که در هشت قرن گذشته خوانندگان خود را مسحور خود ساختہ است۔ او نخستین سخنوری بود که پنج مثنوی را سرود و سخن سرایان نامداری از جمله امیرخسرو دھلوی، فیضی فیاضی، عرفی شیرازی و عبدالرحمان جامی در استقبال پنج گنج وی مثنوی ھایی سرودند۔ سرآمد ترین مثنوی وی بہ نام مخزن الاسرار در شبه قاره مورد پذیرایی فراوان قرار گرفت و به دلیل اهمیت آن، شرح های متعددی برای جلب توجه مردم عامہ نگاشتہ شد. شرح مهم منظومه معروف مخزن الاسرار از نظامی گنجوی که توسط سید ابراهیم تتوی سروده شده است، در میان تفسیرهای متعددی که در شبه قاره نگاشتہ شده، از اهمیت فراوانی برخوردار است۔ شرح یاد شدہ بر اساس رویکرد جامع، تفاسیر منطقی و سبک عقلی، همواره مورد تحسین منتقدان ادبی بوده است۔ ابراهیم تتوی در عین حال یک عالم و روحانی دینی نیز بودہ، بنابراین نوشته های او عمیقاً متأثر از زبان عربی، اصطلاحات، ترکیبات، آیات قرآن کریم و اشاراتی از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است۔ در این مقاله سعی شده است تا با شواهدی از شرح مخزن الاسرار، تأثیر و نفوذ زبان عربی بیان شود۔

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

Articles